OTKAZANA PREDSTAVA ZBOG BOLESTI GLUMCA.

 

„Generali ili Srodstvo po oružju” Borislav Pekić

 

Subota, 25. novembar 2017.                                 Početak u 17:00  Program se realizuje u KUĆI ĐURE JAKŠIĆA

Dramska sekcija Šeste beogradske gimnazije

Lica:
Đorđije Njegovan – Rajner Marija Fon Blauring
Melanija – domoupraviteljka u kući hgenerala Njegovana
Sergej Voronjin, poručnik 236. Sovjetske streljačke divizije
Vasja Gorkin , vodnik 236. sovjetske streljačke divizije

Ovo je drama koja ,”u jednom lepo razvijenom dijalogu , uzdržano duhovita” govori o dva oficira, brigadnom đeneralu u penziji Đorđiju Njegovanu i pukovniku Blauringu. Ona izvrgava ruglu rat kao najstariju ljudsku veštinu. ”U prisiustvu strateških ekspertiza i analiza pukovnika i generala, sve vojske sveta postaju olovni vojnici u stravičnoj dečjoj igri sa milionima žrtava”. U osnovi antiratna drama, smeštena između dijaloga dva generala, otkriva naličje rata i posihologiju ratnika. Radnja se odvija u okupiranom Beogradu, juna, jula i oktobra 1944.


USTANOVA KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD – PAROBROD             www.ukparobrod.rs

program se realizuje u KUĆI ĐURE JAKŠIĆA

Skadarska 34, Beograd    www.kucadjurejaksica.rs   Tel. 011 414 2163